Máy chủ DELL R620

CPU: 2 x Intel® Xeon® E5-2670, 8 cores, 16 Threads 20M Cache, 2,60 GHz CPU: 2 x Intel® Xeon® E5-2670, 8 cores, 16 Threads 20M Cache, 2,60 GHz

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *